Frågor & svar

Är färdigställandeskyddet knutet till person eller hus?
Färdigställandeskyddet är knutet till det hus som villkoren ursprungligen skrevs för. Byter huset ägare så kommer färdigställandeskyddet att följa med som en del av köpet.

När gäller lagen om färdigställandeskydd?
Lagen om färdigställandeskydd gäller vid byggnation av småhus, och i vissa fall vid om- och tillbyggnad. Huruvida det krävs färdigställandeskydd vid tillbyggnad avgörs av byggnadsnämnden.

Kan man få undantag från kravet på färdigställandeskydd?
Om det rör sig om om- eller tillbyggnad eller ett fritidshus är det inte alltid ett krav på färdigställandeskydd; detta avgörs av den kommunala byggnadsnämnden. Lagen gäller inte heller om man bygger åt sig själv.

Kan man börja bygga utan färdigställandeskydd?
I de fall färdigställandeskydd krävs så får man inte bygglov innan man kan visa upp att ett avtal om färdigställandeskydd existerar. Då det inte alltid är säkert att ett bevis på färdigställandeskydd förekommer så kan tvister mellan byggare och byggnadsnämnd lätt uppstå. Det är då i första hand byggnadsnämnden som beslutar om krav på färdigställandeskydd finns eller inte.

Kan man överklaga byggnadsnämndens beslut?
Ja, man har rätt att överklaga. Som första instans överklagar man då till länsstyrelsen. Säger även länsstyrelsen att bevis på färdigställandeskydd krävs kan man överklaga till mark- och miljödomstolen. Blir utslaget även där att bevis krävs så kan man inte överklaga vidare, utan måste antingen skaffa färdigställandeskydd, eller inte utföra byggarbetet i fråga.

Betyder lagändringen att det inte längre behövs en försäkring för husbyggen?
I princip så behövs ingen försäkring under lagen om färdigställandeskydd. I praktiken kommer det nog att fortsätta att vara så att de flesta eller många fortfarande använder sig av en försäkring för att uppfylla lagtextens krav. Det ges dock möjlighet till större flexibilitet i utformandet, och även möjlighet att i stället använda sig av bankgaranti i stället för försäkring.

Vad är skillnaderna mellan byggfelsförsäkringen och lagen om färdigställandeskydd?
Den största skillnaden mellan förr och nu är det bara krävs att man försäkrar sig för att bygget ska utföras oavsett vad som händer, och kunna åtgärdas korrekt efter att ha gåtts igenom av en besiktningsman. Tidigare var man även tvungen att försäkra sig för framtiden, om byggfel då skulle upptäckas. Detta är idag frivilligt, och görs genom en nybyggnadsförsäkring. Denna nybyggnadsförsäkring har också betydligt bättre villkor för konsumenten än den gamla byggfelsförsäkringen hade, och det rekommenderas därför stark att man skaffar sig en.

Vad är en åtgärdsförsäkring?
En åtgärdsförsäkring är något som inte längre existerar, i och med den nya lagen om färdigställandeskydd. Åtgärdandeförsäkringen ersatte byggfelsförsäkringen, vilket många missade, och var menad att rätta till de fel och brister den senare hade. Åtgärdandeförsäkringen blev inte långlivad, då den trots vissa förbättringar ändå inte höll måttet och inte blev så värst mycket mer omtyckt.