Bankgaranti

bygg2Den nya lagen om färdigställandeskydd innebär bland annat att man i stället för försäkring kan använda sig av en bankgaranti. En försäkring vet antagligen de flesta vad det är och hur det fungerar (eller, i värsta fall, inte fungerar). Bankgaranti är däremot något som inte är lika känt. Att det är en bank som garanterar något framgår väl av namnet, men vad garanterar banken, och hur fungerar det? Finns det rentav några fördelar med att använda sig av en bankgaranti framför en försäkring när det kommer till att efterleva lagen om färdigställandeskydd? Vi ska nu här försöka reda ut begreppen lite, och förklara vad en bankgaranti är och hur den fungerar, samt hur den kan vara till nytta när det gäller färdigställandeskydd.

Så fungerar bankgaranti
En bankgaranti fungerar på sätt och vis som en försäkring, men då främst för tjänster, som till exempel just husbyggen. Att försäkra sitt hem mot inbrott med en bankgaranti är exempelvis inte något som är speciellt vanligt, om det ens händer. Bankgarantin fungerar så att två parter, en uppdragsgivare (i det här fallet byggaren) och en förmånstagare (i det här fallet den som beställt huset) ingår ett avtal där det specificeras vad bådas skyldigheter och rättigheter är. Om då byggaren inte lever upp till kraven så står banken som garant för att beställaren får pengar.

Är bankgaranti bättre än försäkring?
Bankgaranti eller försäkring är en rätt öppen fråga, där det inte klart kan sägas att det ena eller det andra alltid är bättre. Det kan vara olika från fall till fall, och den som vill få det bästa och/eller billigaste vid varje bygge gör bäst i att undersöka båda alternativen. I och med lagändringen 1 juni 2014 så kommer antalet alternativ vad gäller både försäkringar och bankgarantier att öka, vilket bör leda till förbättrade villkor för alla kunder.