Välkommen!

startVälkommen till Färdigställandeförsäkring.se, en sajt som tycker att det finns lite väl många förvirrande försäkringar och regler som gäller i samband med husbygge, och då särskilt så kallade småhus. Dessa olika lagar och försäkringar har under många år känts som lite av ett hinder för husbyggande, en onödig kostnad. Detta har nu även Sveriges riksdag upptäckt, och från och med 1:a juni trädde en ny lagstiftning i kraft. Denna är då avsedd att göra det enklare och billigare att bygga småhus. Då den är så pass ny kan vi ännu inte vara säkra på att så verkligen blir fallet, men förhoppningsvis sker nu så. ”Färdigställandeförsäkring” är således en föråldrad term, som ej längre gäller, och det kallas numera ”färdigställandeskydd”. Men säkert så kommer många att inte tänka på det som två olika saker, då de ju har i princip samma målsättning – att reglera husbyggande, till konsument och entreprenörs fromma.

Därför togs lagen om byggfelsförsäkring bort
Skälet till att lagen om obligatorisk byggfelsförsäkring togs bort är rätt så enkelt: den smakade mer än den kostade. De två försäkringsbolag som ansvarade för majoriteten av alla svenska byggfelsförsäkringar hade väldigt höga vinstmarginaler. Ursprungligen var det tänkt att lagen skulle skrivas om för att på så sätt minska de ökade kostnader för husbygge som den innebar. I slutändan beslöts i stället att lagen skulle tas bort. För den som köper ett hus kan detta kanske inte te sig som något helt positivt. För även om byggfelsförsäkringen kostade, så gav den också husköparen garantier och trygghet. Men det är inte så att husköpare nu inte har någon säkerhet om byggfel upptäcks.

Ny lag om färdigställandeskydd
Den gamla lagen om byggfelsförsäkring övergavs inte helt, utan vissa delar av den överfördes i stället till en ny lag, ”Lag (2014:227) om färdigställandeskydd”. Dock inte helt utan ändringar, och delar av reglerna om krav på byggfelsförsäkring finns med, fast nu som en del av färdigställandeskyddet. Detta innebär en kraftig förenkling, och att den säkerhet som den gamla lagen gav i grund och botten finns kvar. Men då utan samma höga kostnader, som ju heller inte gav så mycket. Lagen tydliggör på olika sätt de ansvarsförhållanden som finns, och målet är att både göra det enklare och billigare att bygga – men utan att tumma på säkerhetsaspekten.

Effekten av färdigställandeskyddet
Färdigställandeskyddet har samma målsättning som de tidigare försäkringarna och lagarna, vilket kan sägas vara tredelat. För det första att garantera att ett påbörjat husbygge också slutförs. För det andra att hjälpa till att avhjälpa eventuella fel en besiktningsman upptäcker. Och så för det tredje att hjälpa till att reparera dessa skador. Kort sagt, färdigställandeskyddet är tänkt som en garanti för att ett hus blir byggt och lever upp till de krav som kan ställas på ett nybyggt hus. Skillnaden är då att denna inte behöver garanteras av en försäkring.