Byggfelsförsäkringen

byggMed den nya lagen om färdigställandeskydd finns det två olika sätt att leva upp till den. Ett alternativ är att använda sig av en bankgaranti, medan det andra är det traditionella – genom en försäkring. Då det även innan lagen ändrades gick att välja mellan en försäkring och en bankgaranti så kan man fråga sig vad det egentligen är som förändrats, och om vi inte i praktiken fortfarande har krav på byggfelsförsäkring. Till viss del är det så, men skillnaderna är stora, i och med att fler aktörer på försäkringsmarknaden nu kan erbjuda olika alternativ, och att kraven på vad som ska ingå i en försäkring lättats. Men ändå är det så att en byggfelsförsäkring är något som kan vara mycket bra att teckna, och något som kan löna sig i längden.

Varför teckna byggfelsförsäkring?
Till att börja med så ska det inte längre kallas byggfelsförsäkring, utan nybyggnadsförsäkring. Den fyller dock en liknande funktion, även om en del har förts över till färdigställandeförsäkringen. Att teckna en nybyggnadsförsäkring är idag fullt frivilligt, och med tanke på hur fel det ofta blev med den gamla lagstadgade byggfelsförsäkringen, så är det inte konstigt att många tvekar. Det hävdades ofta att det var mycket svårt att få den gamla byggfelsförsäkringen att gälla, även i de mest uppenbara fall. Hur mycket som det verkligen ligger i det kan vi lämna därhän; helt klart är i alla fall att klagomålen var många. Men en nybyggnadsförsäkring och en byggfelsförsäkring är inte samma saker utan fungerar på lite olika sätt, vilket bör göra det lättare att utnyttja dem än den gamla byggfelsförsäkringen.

Skillnader mellan byggfelsförsäkringen och nybyggnadsförsäkringen
Ett av de viktigaste skälen till att nybyggnadsförsäkringen lovar att bli mycket bättre är att ansvaret för att utreda om en skada består av ett byggfel eller inte, och dess omfattning, inte längre ska bekostas av den som är försäkrad, utan det står försäkringsbolaget för. Fördelarna med detta för konsumenter torde vara uppenbara, och det innebär att det bör bli enklare att visa att en skada beror på byggnationsfel, och du därför har rätt till hjälp och ersättning. Att det inte var på detta viset tidigare, utan man som försäkrad var tvungen att bevisa helt på egen hand att man hade rätt till ersättning framstår som smått enastående, och visar på varför den gamla byggfelsförsäkringen var felaktig i grunden.

Men det är inte den enda förändringen som gör nybyggnadsförsäkringen överlägsen. Förutom att man nu kan välja hur pass stor självrisk man vill ha (givetvis då med olika premier), något som är välkommet. Det är dock inte den viktigaste skillnaden, utan det är hur självrisken tillämpas. Förut var det så att självrisken tillämpades på varje enskild skada, och ett byggfel kommer ju sällan ensamt och kan dessutom orsaka flera skador. Det gjorde att man ofta fick betala en väldigt hög självrisk. Numera är det en självrisk för alla skador vid ett tillfälle som gäller, vilket är en enorm förbättring. Om den gamla byggfelsförsäkringen fungerat på det här viset så hade antalet klagomål säkerligen varit betydligt lägre. Att den gamla byggfelsförsäkringen numera inte är obligatorisk innebär alltså inte att man inte ska teckna dess ”moderna” variant.

Kostnad för en nybyggnadsförsäkring
Det finns en stor mängd olika faktorer som avgör vad det kommer att kosta att teckna en nybyggnadsförsäkring. Dels beror det på hur gott renommé husbyggaren har, vilket är ganska självklart. Att anlita en entreprenör som har flera hus med byggfel bakom sig ska man ju undvika i vart fall, men det gör också att man kommer att få en lägre kostnad för sin försäkring. Vidare påverkar det hur komplicerat bygget anses vara, och det är alltså bra att hålla det så enkelt som möjligt – givetvis som man samtidigt för det hus man vill ha. Slutligen så spelar det roll var du bygger, då vissa områden anses mer riskabla än andra.